หน้าแรก - sjholiday

testimonial คำชมลูกค้า

 • เที่ยวเยอะ สุดคุ้ม ชอบคุณไกด์ที่ดูแลเรื่องอาหารเป็นอย่างดี
  รู้ใจคนไทยเอามากๆ คูลทราเวลสมชื่อจริงๆ ค่ะ

  นรันภรณ์ ภินิตยภากุล
  ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว 7 วัน 6 คืน
 • “เที่ยวเยอะ สุดคุ้ม ชอบคุณไกด์ที่ดูแลเรื่องอาหารเป็นอย่างดี
  รู้ใจคนไทยเอามากๆ คูลทราเวลสมชื่อจริงๆ ค่ะ”

  นรันภรณ์ ภินิตยภากุล
  ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว 7 วัน 6 คืน
 • “เที่ยวเยอะ สุดคุ้ม ชอบคุณไกด์ที่ดูแลเรื่องอาหารเป็นอย่างดี
  รู้ใจคนไทยเอามากๆ คูลทราเวลสมชื่อจริงๆ ค่ะ”

  นรันภรณ์ ภินิตยภากุล
  ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว 7 วัน 6 คืน
 • “เที่ยวเยอะ สุดคุ้ม ชอบคุณไกด์ที่ดูแลเรื่องอาหารเป็นอย่างดี
  รู้ใจคนไทยเอามากๆ คูลทราเวลสมชื่อจริงๆ ค่ะ”

  นรันภรณ์ ภินิตยภากุล
  ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว 7 วัน 6 คืน