ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ Taste of Burger & Lobster 9 วัน 6 คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 69,000.-

·       บินตรงลัดฟ้าเข้าสู่ประเทศอังกฤษ

·       เดินเล่นเมืองอ๊อกฟอร์ด (Oxford) เมืองแห่งการเรียนรู้

·       เยือนบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare)

·       เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburge Castle) เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต

·       ลิ้มรส Burger & Lobster , FISH AND CHIPS และ เป็ดย่างชื่อดังที่ โฟร์ซีซั่นกำหนดการเดินทาง

      

วันที่   27 ธ.ค.-4 ม.ค. 62 (ปีใหม่)

86,900.-

วันที่   6-14 ก.พ. 62

69,000.-

วันที่   9-17, 17-25 มี.ค. 62

69,000.-

วันที่   5-13 เม.ย. 62

82,900.-

วันที่   12-20 เม.ย. 62

85,900.-

วันที่   25 เม.ย.-3 พ.ค. 62

79,900.-

วันที่   3-11, 16-24, 17-25 พ.ค., 30 พ.ค.-8 มิ.ย. 62

69,000.-

วันที่   11-19, 21-29 มิ.ย. 62

69,000.-

Visitors: 158,061