ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ IMPERIAL LONDON 9 วัน 6 คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 69,000.-


·       บินตรงลัดฟ้าเข้าสู่ประเทศอังกฤษ ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge)

·       เล่น Bourton On The Water ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ

·       เที่ยวบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare)

·       เที่ยวเมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ (Scotland)

·       เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburge Castle) เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต

·       เข้าชมพิพิธภัณฑ์บริติช (British Museum) ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก

·        เข้าชมหอคอยลอนดอน (Tower of London)  ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben)


         กำหนดการเดินทาง

      

วันที่   6-14 ก.พ. 62

69,000.-

วันที่   9-17, 17-25 มี.ค. 62

69,000.-

วันที่   5-13 เม.ย. 62

83,900.-

วันที่   12-20 เม.ย. 62

88,900.-

วันที่   25 เม.ย.-3 พ.ค. 62   

80,900.-

วันที่   3-11, 16-24, 17-25 พ.ค., 30 พ.ค.-8 มิ.ย. 62

72,900.-

วันที่   11-19, 21-29 มิ.ย. 62

72,900.-

Visitors: 158,062