ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ Check in – Windsor 10 วัน 7คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 69,900.-

·        บินตรงลัดฟ้าเข้าสู่ประเทศอังกฤษ ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge)

·       ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) อดีตที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองของชาวโรมันที่เมืองบาธ

·       เดินเล่น Bourton On The Water ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ

·       เที่ยวบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare)

·       ล่องเรือเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ

·       เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburge Castle) เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต

·       ช้อปปิ้งจุใจที่ห้างแฮร์รอดส์ และ ถนนอ๊อกฟอร์ด ใจกลางกรุงลอนดอน (London) และ Bicester outlet


กำหนดการเดินทาง

     

วันที่   18-27 ม.ค. 62

69,900.-

วันที่   5-14 ก.พ. 62

69,900.-

วันที่   1-10, 22-31 มี.ค. 62

72,900.-

วันที่   6-15 เม.ย. 62

79,900.-

วันที่   11-20 เม.ย. 62

82,900.-

วันที่   30 เม.ย.-9 พ.ค. 62

72,900.-

วันที่   10-19 พ.ค., 24 พ.ค.-2 มิ.ย. 62

72,900.-

วันที่   7-16 มิ.ย., 28 มิ.ย.-7 ก.ค. 62

72,900.-

Visitors: 158,062