ทัวร์อังกฤษ และ เวลส์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ราคาเริ่มต้น 65,900.-


·      บินตรงลัดฟ้าเข้าสู่ประเทศอังกฤษ

·      ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge)

·      ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) อดีตที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองของชาวโรมันที่เมืองบาธ

·      เที่ยวคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงแห่งเวลส์(Wales)

·      เดินเล่น Bourton On The Water ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ

·      เที่ยวบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare)

·      ช้อปปิ้งจุใจกลางกรุงลอนดอน (London) และ Bicester outlet

·      ลิ้มรส Burger & Lobster  และเป็ดย่างชื่อดังที่ โฟร์ซีซั่น


กำหนดการเดินทาง

     

วันที่   11-18 เม.ย.62

 79,988.-

วันที่   30 เม.ย.-7 พ.ค. 62

 65,900.-

วันที่   5-12 มิ.ย. 62

 65,900.-

Visitors: 158,287