ทัวร์อังกฤษ - สกอตเแลนด์ บินลงเอดินเบิร์ก บินกลับจากลอนดอน 8วัน 5คืน (QR) ราคาเริ่มต้น 59,999.-

เมืองลิเวอร์พูล - เมืองออกซ์ฟอร์ด - มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด - มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช - มหาวิหารไครสต์เชิร์ช - หอคอยทอม - หอระฆังทอม - จัตุรัสทอม - น้ำพุเมอร์คิวรี่ - บิสเตอร์เอาท์เล็ท วิลเลจ - เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ

กำหนดการเดินทาง / รายละเอียดเที่ยวบิน

06 - 13 เมษายน 2562

07APR QR837 BKK-DOH 02.35-05.45 / 07APR QR029 DOH-EDI 07.35-13.15 / 12APR QR004 LHR-DOH 15.05-23.59 / 13APR QR980 DOH-BKK 02.25-12.55

 

10 - 17 เมษายน 2562

11APR QR837 BKK-DOH 02.35-05.45 / 11APR QR029 DOH-EDI 07.35-13.15 / 16APR QR004 LHR-DOH 15.05-23.59 / 17APR QR980 DOH-BKK 02.25-12.55

 

13 - 20 เมษายน 2562

14APR QR837 BKK-DOH 02.35-05.45 / 14APR QR029 DOH-EDI 07.35-13.15 / 19APR QR004 LHR-DOH 15.05-23.59 / 20APR QR980 DOH-BKK 02.25-12.55

 

15 - 22 เมษายน 2562

16APR QR837 BKK-DOH 02.35-05.45 / 16APR QR029 DOH-EDI 07.35-13.15 / 21APR QR004 LHR-DOH 15.05-23.59 / 22APR QR980 DOH-BKK 02.25-12.55

Visitors: 158,287