ทัวร์อังกฤษ - เวลส์ - บรูไน สุดคุ้มเที่ยว 2 ประเทศ 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 52,999.-

เมืองคาร์ดิฟฟ์ ประเทศเวลล์ - ศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ - สวนสาธารณะคาร์ดิฟฟ์ - สนามกีฬามิลเลนเนียม - อาคารที่ทำการของรัฐบาล - ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ – เมืองกลอสเตอร์ ประเทศอังกฤษ - อาสนวิหารกลอสเตอร์ - หมู่บ้านไบบูลรี่ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - เมืองออกซ์ฟอร์ด - มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด - มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช - มหาวิหารไครสต์เชิร์ช - หอคอยทอม - หอระฆังทอม - จัตุรัสทอม - น้ำพุเมอร์คิวรี่ - บิสเตอร์เอาท์เล็ท วิลเลจ - เมืองลอนดอน              

 

กำหนดการเดินทาง/ รายละเอียดเที่ยวบิน

09 - 16 เมษายน 2562 

09APR BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 / 10APR BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 / 14APR BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 / 16APR BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

 

30 เม.ย. - 07 พ.ค. 2562

30APR BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 / 01MAY BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 / 05MAY BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 / 07MAY BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

Visitors: 158,287