ทัวร์อังกฤษ - 4 เมืองสวยเขตคอต์สโวลส์ 7 วัน 4 คืน (BI) ราคาเริ่มต้น 55,900.-

·       บินตรงลัดฟ้าเข้าสู่ประเทศอังกฤษ นำท่านเที่ยว 4 เมืองสวยในเขตคอต์สโวลส์

·       ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

·       ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) อดีตที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองของชาวโรมันที่เมืองบาธ

·       เที่ยวบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare)

·       ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben)  ใจกลางกรุงลอนดอน (London)

***พักลอนดอน 2 คืน** ***ทานเป็ดย่างโฟร์ซีซัน***  

กำหนดการเดินทาง                                                                               

 

วันที่   1-7 เม.ย. 62  

55,900.-

วันที่   8-14 เม.ย. 62

59,900.-

วันที่   29 เม.ย.-5 พ.ค. 62

55,900.-

วันที่   13-19 พ.ค. 62

55,900.-

Visitors: 158,287