ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 69,900.-

·      เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองซากอร์สได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด

·      เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์

·      ตื่นเต้นกับพิพิธภัณฑ์อวกาศ ที่แสดงถึงความล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศของรัสเซีย

·      สะดวกด้วยการเดินทางระหว่างเมืองด้วยบินภายใน และ นั่งรถไฟด่วน (Sapsan Train)

·      ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น

·      เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงาม

·      เข้าชมพระราชวังยูซูปอฟ (Yusupov Palace) สถานที่วางยาและวางแผนสังหารรัสปูติน

·      ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซียในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ชิมว้อดก้า, ไข่ปลาคาร์เวียร์

·      รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ (Dinner Cruise by Radisson Blu)

·      ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด

  กำหนดการเดินทาง                                                                                    

วันที่   21 ก.พ.-1 มี.ค. 62

69,900.-

วันที่   15-23, 20-28 เม.ย., 27 เม.ย.-5 พ.ค. 62

74,900.-

วันที่   4-12, 11-19 พ.ค., 25 พ.ค.-2 มิ.ย. 62

74,900.-

วันที่   8-16, 15-23, 22-30 มิ.ย., 29 มิ.ย.-7 ก.ค. 62

75,900.-

Visitors: 158,109