ทัวร์รัสเซีย [มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน (EK) ราคาเริ่มต้น 53,900.-

·      เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศมหาอำนาจ

·      เยือนซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองศาสนสถานที่สถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด

·      ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้

·      รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ (Dinner Cruise by Radisson Blu)

·      นั่ง High Speed Trains สู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg)

·      ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)

·      ชิมไข่ปลาคาร์เวียร์, ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า         


 กำหนดการเดินทาง                                                                                 

 

วันที่   11-18 ก.พ., 27 ก.พ.-6 มี.ค. 62

53,900.-

วันที่   4-11, 11-18, 18-25 มี.ค., 27 มี.ค.-3 เม.ย. 62

53,900.-

วันที่   3-10 เม.ย. 62

55,900.-

วันที่   7-14 เม.ย. 62

65,900.-

วันที่   10-17 เม.ย.  62

69,900.-

วันที่   12-19 เม.ย. 62

65,900.-

วันที่   17-24 เม.ย., 24 เม.ย.-1 พ.ค. 62

55,900.-

วันที่   1-8, 15-22, 22-29 พ.ค., 26 พ.ค.-2 มิ.ย., 28 พ.ค.-4 มิ.ย. 62

59,900.-

Visitors: 156,240