ทัวร์รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน (EK) ราคาเริ่มต้น 30,900.-

  • ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral)
  • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)  ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
  • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ
  • ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)

      ·      ชม VDNKH PAVILLION สถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย

          ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***


         กำหนดการเดินทาง                                                                                 

 

วันที่    22-27 ม.ค., 30 ม.ค.-4 ก.พ. 62

30,900.-

วันที่    5-10, 14-19 ก.พ., 27 ก.พ.-4 มี.ค. 62

32,900.-

วันที่    7-12, 21-26 มี.ค., 28 มี.ค.-2 เม.ย.62     

32,900.-

วันที่   3-8 เม.ย. 62

33,900.-

วันที่   12-17 เม.ย. 62

43,900.-

วันที่   24-29 เม.ย. 62

33,900.-

วันที่   7-12, 15-20, 22-27 พ.ค. 62

33,900.-

Visitors: 155,024