ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 62,900.-

·      เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral)

·      เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์

·      นำท่านสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) ด้วยรถไฟด่วน (Sapsan Train)

·      ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น

·      พิเศษเมนู  ไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า

***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***

   ***พิเศษรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส จากเซนท์ปีเตอร์เบิร์กสู่มอสโคว์***

กำหนดการเดินทาง                                                                                    

 

วันที่   16-22, 23-29 ม.ค., 26 ม.ค.-1 ก.พ. 62

62,900.-

วันที่    6-12, 20-26 ก.พ., 27 ก.พ.-5 มี.ค. 62

62,900.-

วันที่   13-19, 25-31 มี.ค. 62

62,900.-

วันที่   6-12 เม.ย. 62

71,900.-

วันที่   8-14 เม.ย. 62

73,900.-

วันที่   13-19 เม.ย. 62

75,900.-

วันที่   5-11, 12-18, 19-25 มิ.ย., 26 มิ.ย.-2 ก.ค. 62

63,900.-

Visitors: 155,024