ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 10,999

ไฮไลท์ทัวร์พระนอนตาหวาน - พระนอนยิ้มหวาน - พระราชวังบุเรงนอง
พระ 4 ทิศ - พระหินอ่อน - เจดีย์โบตะทาวน์ - พระธาตุมุตา
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - เจดีย์ชเวมอดอว์

พิเศษ!! มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง กุ้งแม่น้ำ ชาบูพม่า  
            นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน  แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ

 ราคาเริ่มต้น  10,999.- 

 กำหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 
Visitors: 158,062