ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พักหรู 5 ดาว 2วัน 1คืน ราคาเริ่มต้น 6,999.-

 

ไฮไลท์ทัวร์ พระนอนตาหวาน - พระนอนยิ้มหวาน - วัดพระ 4 ทิศ
เจดีย์โบตะทาวน์ - พระหินอ่อน - วัดงาทัตจี - วัดพระเขี้ยวแก้ว

พิเศษ!! พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ

 ราคาเริ่มต้น  6,999.- 

 กำหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 
Visitors: 158,062