ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี สักการะ 2 มหาบูชาสถาน 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 8,599.-

ไฮไลท์ทัวร์พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระนอนตาหวาน
พระธาตุมุเตา - ช้างเผือก - พระหินอ่อน - พระธาตุมุเตา - ชเวดากอง

 พิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ้ง-กุ้งแม่น้ำเผา

 ราคาเริ่มต้น  8,599.- 

 กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 
Visitors: 158,109