ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 11,888.-

 
ไฮไลท์ทัวร์ สะพานไม้อูเบ้ง - วัดชะเวนันดอร์ - วัดกุโศดอ - เจดีย์ชเวสิกอง
พระมหามัยมุณี - เจดีย์บึงกุน - เจดีย์ชินฟิวเม - วิหารมายันจี

 พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา หุ่นเชิดโบราณ  FREE!! ถุงผ้า+พัด

 ราคาเริ่มต้น  11,888.- 

 กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 

 

 

 

Visitors: 154,172