ทัวร์พม่า บุญคุ้ม ไหว้พระเต็มวัน 1วัน (DD) ราคาเริ่มต้น 4,499.-

พม่า บุญคุ้ม ไหว้พระเต็มวัน

• สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) / ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
• ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ • สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
• สักการะวัดพระหินอ่อน • ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
• อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
• ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว  • ทำบุญเต็มอิ่ม บินเช้า-กลับดึก

ราคาเริ่มต้น  4,499.- 

 กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 


Visitors: 158,062