ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK) ราคาเริ่มต้น 57,900.-

·         นำท่านบินลัดฟ้าสู่มหานครมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก

·         เที่ยวเมืองเวนิส (Venice) เมืองในฝันอันสุดแสนโรแมนติก

·         เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ที่ตั้งของยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป /ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) 

·         เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส

·         เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยมพิชิตเขากลาเซียร์ 3000

 ราคาเริ่มต้น 57,900.- 

กำหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2562Visitors: 158,287