ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

·       สบายกับการเดินทางด้วยสายการบินไทย บินตรงสู่กรุงเวียนนา

·      ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา

·      ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี

·      สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague)

·      เยือนเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย                     

·      เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle)

·      เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี ทั้งล่องเรือทะเลสาบ และ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK “UNESCO WORLD HERITAGE VIEW”

เมนูพิเศษ  เป็ดอบโบฮีเมียน ขาหมูเยอรมัน และ ซุปกุลาซกำหนดการเดินทาง                                                                                    

 

วันที่   6-15 ก.พ. 62

65,888.-

วันที่   2-11, 21-30 มี.ค. 62

65,888.-

Visitors: 155,024