ทัวร์สวิสเซอร์เเลนด์ GLACIER SWITZERLAND 7วัน 4คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 59,999.-

  • ท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  • เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม
  • เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt)
  • ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
  •  เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส

 พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000

  

ราคาเริ่มต้น 59,999.- 

    กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 Visitors: 155,024