ทัวร์สวิสเซอร์เเลนด์ GLACIER EXPRESS GRAND 10วัน 7คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 79,900.-

·      ชมน้ำตกไรน์ (RhineFall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป /ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva)

·      ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)

·       เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส

·       สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก

พิชิต 2 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น และยอดเขาจุงเฟรา  เมนูพิเศษ,, ชีสสวิสฟองดูร์


 ราคาเริ่มต้น 79,900.- 

กำหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562 


Visitors: 158,113