ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย ROMANTIC GERMANY AND AUSTRIA 9วัน 6คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 49,900.-

·      บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี  แวะช้อปปิ้งที่ Wertheim Village Outlet

·     เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี

·      เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบปราสาทในเทพนิยาย

·      ชมยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี   เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี

     พักเมืองอินส์บรูก 2 คืนเมนูพิเศษ  ไส้กรอก และขาหมูเยอรมัน 

 ราคาเริ่มต้น 49,900.- 

กำหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562 


                                                                                     

 


Visitors: 158,113