ทัวร์เยอรมนี Grand Southern Germany 10วัน 7คืน (TG)  ราคาเริ่มต้น 66,900.-

  •  บินตรงสู่เมืองมิวนิค เมืองหลวงแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี
  • พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี
  • เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle)ปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี
  • เข้าชมความงามของปราสาทโฮเฮนชวานเกา(Hohenschwangau) และ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle)ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
  • เมืองทิทิเซ่ (Titise) เมืองริมทะเลสาปที่ตั้งอยู่ในเขตป่าดำ (Black Forest)
  • เข้าชม พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ พระราชวังที่ได้รับการขนานนามเป็นแวร์ซายน์แห่งบาวาเรียน


 ราคาเริ่มต้น 66,900.- 

กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - เมษายน 2562 Visitors: 155,024