ทัวร์ฝรั่งเศส มงต์แซงต์มิเชล – แวร์ซายน์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

        เยือนแคว้นนอร์มังดี (Normandy) เที่ยวเมืองรูอ็อง (Rouen) อดีตเมืองหลวงแห่งนอร์มังดี

·         เยือนดินแดน Queen of the Norman beaches เมืองโดวิลล์ (Deauville) เมืองชายทะเลระดับ 5ดาว สถานที่ถ่ายภาพยนต์ชื่อดัง The Devil Wears Prada

·         เยือนมงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ติดอันดับ 1 ใน 3 ของยุโรป

·         เต็มอิ่มกับปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก

·         เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่

·        พักปารีส 4 คืนกำหนดการเดินทาง                                                                                 

 

วันที่  20-28 ม.ค. 62

59,900.-

วันที่  12-20 ก.พ. 62

59,900.-

วันที่  17-25 มี.ค. 62

59,900.-

วันที่  6-14, 8-16 เม.ย. 62

75,900.-

วันที่  9-17 เม.ย. 62

77,900.-

วันที่  29 เม.ย.-7 พ.ค. 62

69,900.-

วันที่  30 เม.ย.-8 พ.ค. 62

63,900.-

วันที่  17-25 พ.ค., 31 พ.ค-8 มิ.ย 62

63,900.-

วันที่  7-14, 20-28 มิ.ย., 28 มิ.ย-6 ก.ค 62

63,900.-

Visitors: 158,287