ทัวร์ตุรกี Turkey 8 วัน 5 คืน และบินภายใน 2 ขา (TK)  ราคาเริ่มต้น 36,900.-

·         เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์  ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย

·         เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน

·         ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต

   (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

ราคาเริ่มต้น  36,900.- 

 กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 

Visitors: 158,113