ทัวร์ตุรกี Eurasia and Pamukkale 9 วัน 6 คืน (QR) ราคาเริ่มต้น 35,900.-

·      เจาะลึกดินแดนสองทวีปเอเชียและยุโรป ประเทศตุรกี

·      เยือนคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวา

·      ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) / ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย (Wooden Horse of Troy)

·      เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) หรือ กรุงคอนแตนติโนเบิล เมืองหลวงแห่งโรมันในอดีต

(Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)  เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

  ราคาเริ่มต้น  35,900.- 

 กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562
Visitors: 158,062