ทัวร์ตุรกี ENDLESS TURKEY 10 วัน 7 คืน (EK) ราคาเริ่มต้น 31,900.-

·      เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป

·      เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ

·      เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)  มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย /  ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)

·      ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)  ที่ยิ่งใหญ่

 (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)  เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

ราคาเริ่มต้น  31,900.- 

 กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 


Visitors: 158,113