ทัวร์ตุรกี Belly dance  10วัน 7คืน (TK) ราคาเริ่มต้น 37,900.-

·         เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์ / ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย

·         เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน

·         ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต / พลาดไม่ได้กับการชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy)

(Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

ราคาเริ่มต้น  37,900.- 

 กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562      

Visitors: 158,113