ทัวรจีน มิราเคิล จางเจียเจี้ย 3วัน 2คืน (CZ) ราคาเริ่มต้น 13,999.-


ไฮไลท์ทัวร์  ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
                 พระราชวังฤดูร้อน - สะพานแก้ว 
                 จิตรกรรมภาพวาดทราย - ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย

ราคาเริ่มต้น  13,999.- 
 กำหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 


Visitors: 158,109