ทัวร์จีนปักกิ่ง เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ 4วัน 3คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 22,999.-

  • กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ “The best of great wall in China”
  • ปักกิ่ง เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง พระราชวังฤดูร้อน (ฟรีค่าชุดถ่ายรูป 1 ใบ) ตลาดซิ่วสุ่ย ถนนโบราณเฉียนเหมิน ถนนหวังฟูจิ่ง
  • ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์สุกี้ทะเล

ราคาเริ่มต้น  22,999.- 

 กำหนดการเดินทาง วันที่ 9-12, 14-17, 21-24, 23-26, 28-31 มีนาคม 2562 
Visitors: 158,113