ทัวร์จีนเฉินตู - เม้าเสี้ยน - จูเจี้ยเอี้ยน 5วัน 4คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 18,999.-


ไฮไลท์ทัวร์   เฉินตู - เม้าเสี้ยน 
                  อุทยานสวรรค์หิมะการ์เซียต้ากู่ปิงซวน
                  ภูเขาหิมะซีหลิง 
                  ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

ราคาเริ่มต้น  18,999.- 

 กำหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 

Visitors: 158,109