ทัวร์จีน คุนหมิง-ตงซวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4วัน 3คืน 11,999.-


ไฮไลท์ทัวร์   สวนน้ำตก - วัดหยวนทง - เขาซีซาน
                 ประตูมังกรหลงเหมิน - ย่านเมืองเก่ากวนตู้

ราคาเริ่มต้น  11,999.- 
 กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 


Visitors: 158,113