ทัวรจีน คุณหมิง พิชิตภูเขามังกรหยก 5วัน 4คืน (MU) ราคาเริ่มต้น 17,999.-

เมืองเก่าต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น - เมืองเก่าลี่เจียง
อุทยานน้ำหยก - ภูเขาหิมะมังกรหยก - วัดหยวนทง
อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก

ราคาเริ่มต้น  17,999.- 

 กำหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 
Visitors: 158,109