ทัวร์จีน กรุงปักกิ่ง - มหานครเซี่ยงไฮ้ 6วัน 4คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 21,900.-


จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - พระราชวังฤดูร้อน
ถนนโบราณเฉียนเหมิน - THE PLACE - ตลาดรัสเซีย
หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY 
ถนนเทียนจื่อฝาง - ย่านซินเทียนตี้

 ราคาเริ่มต้น  21,900.- 

 กำหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562 

 
Visitors: 158,109