ทัวร์สิงคโปร์ Full Option เที่ยวครบ บินหรู พักดี 3 วัน 2 คืน (SQ) ราคาเริ่มต้น 16,900.-

• เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวมค่าขึ้น Super Tree)
• สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)
• ล่องเรือ Bumboat (รวมค่าล่องเรือ)
• ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด 
• ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์
• พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว* FREE WIFI
• มีอาหารบนเครื่อง ทั้งขาไป -กลับ
ราคาเริ่มต้น  22,888.- 
 กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 
Visitors: 158,062