ทัวร์ตุรกี Turkey 8วัน 5คืน และบินภายใน 2 ขา (TK) ราคาเริ่มต้น 38,900.-

  •   เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์
  • ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย
  • เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน
  • ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต

(Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

ราคาเริ่มต้น  38,900.- 

กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562     
Visitors: 158,109