ทัวร์ตุรกี Eurasia and Pamukkale 9วัน 6คืน (QR) ราคาเริ่มต้น 35,900.-

• เจาะลึกดินแดนสองทวีปเอเชียและยุโรป ประเทศตุรกี
• เยือนคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวา
• ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)
• ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย (Wooden Horse of Troy)
• เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) หรือ กรุงคอนแตนติโนเบิล เมืองหลวงแห่งโรมันในอดีต

(Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)  เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

ราคาเริ่มต้น  31,900.- 

กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - เมษายน 2562     

 

 

Visitors: 158,113