ทัวร์ตุรกี Belly dance and Pistachio ตุรกี 10วัน 7คืน (TK) ราคาเริ่มต้น 37,900.-

  •  เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์
  • ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย
  • เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน
  • ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต
  •  พลาดไม่ได้กับการชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy)
(Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

ราคาเริ่มต้น  37,900.- 

 กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - เมษายน 2562        

 

Visitors: 158,062