ทัวร์เกาหลี ปูซาน Beautiful Hanok Village 5วัน 3คืน (KE) ราคาเริ่มต้น 23,888.-

ราคาเริ่มต้น  23,900.- 

ไฮไลท์ทัวร์  

• บินหรูกับสายการบินประจำชาติเกาหลีใต้

• หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สมญานามซานโตรินีแห่งเกาหลี

• Oryukdo Skywalk สะพานกระจกแก้วจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน

• พุลกุกซา มรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO

กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม -มีนาคม 2562

 

Visitors: 158,109