ทัวร์เกาหลี The Best 5วัน 3คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 23,888.-

ราคาเริ่มต้น  23,888.- 

 ชมความงาม อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ที่ขนานนามว่า ว่าสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี 

• ลิ้มรส สตอเบอรรี่ลูกใหญ่ หวานหอม สดๆจากไร่ 
• สนุกสนานกับเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (รวมค่าอุปกรณ์ตกปลาน้ำแข็ง) 
• ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม ณ พระราชวังชางด๊อกคุง
• เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานสกีขนาดใหญ่

กำหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 

Visitors: 158,113