ทัวร์นิวซีเเลนด์ ควีนทาวน์ - ไคร้ชเชิรช์-อ๊อคเเลนด์ 10วัน 8คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 118,900.-

ควีนส์ทาวน์ – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า –ล่องเรือกลไฟโบราณ-ชมการตัดขนแกะ

 ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช - โรโตรัว

อโกรโดม – เรนโบว์สปริงซ์ – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – เทาโป – ฟาร์มกุ้ง

ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ฮอบบิตัน – หมู่บ้านฮอบบิท -  อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง - ช้อปปิ้ง

 ราคาเริ่มต้น  118,900.- 

เดือน มกราคม 2562

18 - 27

เดือน กุมภาพันธ์ 2562

15 - 24

เดือน มีนาคม 2562

22 - 31


Visitors: 158,113