ทัวร์นิวซีเเลนด์ ควีนทาวน์ - ไคร้ชเชิรช์-อ๊อคเเลนด์ 9วัน 7คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 114,900.-

ควีนส์ทาวน์ – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า –ล่องเรือกลไฟโบราณ-ชมการตัดขนแกะ - ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช -โรโตรัว - อโกรโดม – เรนโบว์สปริงซ์ - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง - ช้อปปิ้ง

Visitors: 158,113