ทัวร์นิวซีเเลนด์ PROMOTION SOUTH ISLAND 6วัน 4คืน (TG)ราคาเริ่มต้น 72,900.-

ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตันทะเลสาบเทคาโปทะเลสาบพูคากิ

ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ -  ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ชมการเล่นเรือเร็ว

ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู - วอลเตอร์พีคฟาร์มชมการตัดขนแกะ

 

ราคาเริ่มต้น  72,900.- 


เดือน เมษายน 2562

23 - 28

เดือน พฤษภาคม 2562

7 – 12 , 21 - 26

เดือน มิถุนายน  2562

4 – 9 , 18 - 23

 

Visitors: 158,109