ทัวร์นิวซีเเลนด์ PROMOTION NORTH ISLAND 6วัน 4คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 59,900.-

ชมเมืองโอ็คเเลนด์ - แฮมินตัน - โรโตรัว - เรนโบว์สปริง - อโกรโดม 

หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า) ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี 

ราคาเริ่มต้น  59,900.- 

เดือน เมษายน 2562

23 - 28

เดือน พฤษภาคม 2562

7 – 12 , 21 - 26

เดือน มิถุนายน  2562

4 – 9 , 18 - 23

Visitors: 158,113