ทัวร์นิวซีเเลนด์ (SOUTH ISLAND) ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตัน-ควีนส์ทาวน์ 7วัน 5คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 89,900.-

ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ - ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู - วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ -  ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว- แซลม่อน ฟาร์ม

Visitors: 158,109