ทัวร์นิวซีเเลนด์ (SOUTH ISLAND) ไคร้สท์เชิร์ช-ควีนส์ทาวน์ 7วัน 5คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 59,900.-

ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟรถไฟทรานซ์อัลไพน์

ทะเลสาบเทคาโปทะเลสาบพูคากิ -ควีนส์ทาวน์

ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์+ ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์

 

 ราคาเริ่มต้น  59,900.- 

เดือน มกราคม 2562

13 – 19 , 27 – 2

เดือน กุมภาพันธ์ 2562

3 – 9 , 17 - 23

เดือน มีนาคม 2562

3 – 9 , 17 - 23

Visitors: 158,113