ทัวร์ออสเตรเลีย (เพิร์ธ) 5วัน 3คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 59,900.-

 

ชมเมืองออสเตรเลียตะวันตก - ฟรีแมนเทิล – สวนสาธารณคิงส์พาร์ค

CAVERSHAM WILDLIFE PARK– พินาเคิล

ราคาเริ่มต้น  45,900.- 

เดือน มกราคม 2562

16 – 20 , 23 - 27

เดือน กุมภาพันธ์ 2562

6 - 10 , 15 - 19

เดือน มีนาคม 2562

6 – 10 ,  20 - 24

 

Visitors: 158,061