ทัวร์ออสเตรเลีย (เพิร์ธ )พักไร่ไวน์ 1 คืน 5วัน 3คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 45,900.-

ชมเมืองออสเตรเลียตะวันตก - ฟรีแมนเทิล – สวนสาธารณคิงส์พาร์ค
CAVERSHAM WILDLIFE PARK– พินาเคิล

** พิเศษ ให้ท่านได้พักผ่อน ณ โรงแรมในไร่องุ่น 1 คืน **


ราคาเริ่มต้น  45,900.- 

เดือน มกราคม 2562

16 – 20 , 23 - 27

เดือน กุมภาพันธ์ 2562

6 - 10 , 15 - 19

เดือน มีนาคม 2562

6 – 10 ,  20 - 24

 

 

Visitors: 158,109