ทัวร์ออสเตรเลีย (ซิดนีย์-เมลเบิร์น) 6วัน 4คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 67,900.-

ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์  
สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ - โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  นั่งรถรางที่ชันที่สุด

เส้นทางสายโรแมนติก เกรท โอเชี่ยน โร้ท - สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป

ราคาเริ่มต้น  67,900.- 

 

เดือน มกราคม 2562

15 – 20 , 22 - 27

เดือน กุมภาพันธ์ 2562

5 - 10 , 14 - 19

เดือน มีนาคม 2562

5 – 10 ,  19 - 24


 

Visitors: 158,109