ทัวร์ออสเตรเลีย (ซิดนีย์-พอร์ต สตีเฟ่น) 5วัน 3คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 59,900.-

ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์

ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE)

พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา

โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด

ราคาเริ่มต้น  59,900.- 

 

เดือน มกราคม 2562

16 – 20 , 23 - 27

เดือน กุมภาพันธ์ 2562

6 - 10 , 15 - 19

เดือน มีนาคม 2562

6 – 10 ,  20 - 24


 


Visitors: 158,109